In English

Designing the cab interior of the future

Rohith Kalyanaraman ; Caio Schwalz do Nascimento
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek