In English

Integrating Rapid Learning Cycles into Hardware Development - A practical improvement project within chassis development at Scania CV AB

Victor Persson ; David Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek