In English

Age and age Distribution Estimation from Images and video

Olivia Säbben
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21.

CPL ID: 238015

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek