In English

Sparce Facial Expression Recognition

Maximilian Unfried
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21.

CPL ID: 238013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek