In English

Exploring the intersection of internationalization and business model theory: A case study of young Swedish firms journeying abroad

Farokh Aghajanpour ; Jonas Fenn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 98 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:061, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 238005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek