In English

Mapping Business Opportunities in the Light of the New Bluetooth Beacon Technology

Cathrine Särnqvist ; Anton Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 115 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:047, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 238004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek