In English

Marknadsbaserade förutsättningar för fastigheten Gullbergsvass 16:1 - Med perspektiv på framtiden

Market based pre-conditions for the real estate Gullbergsvass 16:1 - With perspectives on the future

PER ALMQUIST ; NIKLAS GUSTAFSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek