In English

Från en transportsträcka till en levande mötesplats - Ett utvecklingsförslag för Kyrkogatan 15-¬46 i centrala Göteborg

From a transportation route to a thriving meetingplace – A development proposal for Kyrkogatan 15-46 in central Gothenburg

CECILIA PRICK ; LINA ROYSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237991

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek