In English

Campus Lindholmen – Future identity - Strategies developed through case studies and interviews in Sweden and Japan

Campus Lindholmen – Framtida identitet - Strategier utvecklade genom fallstudier och intervjuer i Sverige och Japan

MARTIN EVERBRING ; THOMAS FRANZÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek