In English

STUDENTBOSTÄDER - EN RAPPORT MED LÖSNINGSFÖRSLAG GÄLLANDE BOSTADSBRISTEN FÖR STUDENTER

STUDENT HOUSING - A REPORT CONTAINING PROPOSAL OF SOLUTIONS FOR STUDENTS HOUSING SHORTAGE

VIKTOR WIBERG ; JOHANNES TISELL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]