In English

STUDENTBOSTÄDER - EN RAPPORT MED LÖSNINGSFÖRSLAG GÄLLANDE BOSTADSBRISTEN FÖR STUDENTER

STUDENT HOUSING - A REPORT CONTAINING PROPOSAL OF SOLUTIONS FOR STUDENTS HOUSING SHORTAGE

VIKTOR WIBERG ; JOHANNES TISELL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237988

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek