In English

STRÅK SOM MEDEL FÖR SOCIAL HÅLLBARHET - STADSLIV - JANUARIGATAN, KORTEDALA

URBAN STREETS AS A MEANS FOR SOCIAL SUSTAINABILITY - JANUARISTREET, KORTEDALA

ANTUN MARIC ; ERVIN KAJDIC
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek