In English

Ett attraktivare Almedal - Utvecklingsförslag för Krokslätt 148:13 och dess närområde

A more attractive Almedal - Development proposal for Krokslätt 148:13 and its surrounding area

JULIA TORSTENSSON ; VICTORA LARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek