In English

Ett attraktivare Almedal - Utvecklingsförslag för Krokslätt 148:13 och dess närområde

A more attractive Almedal - Development proposal for Krokslätt 148:13 and its surrounding area

JULIA TORSTENSSON ; VICTORA LARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]