In English

Effektivisera certifieringsprocessen i Miljöbyggnad - Att länka slutbesiktning och certifieringsprocessen

Increasing the efficiency in the certification process for Miljöbyggnad - Joining constructions final inspection and the certification process

JOSEFIN XIA ; MARIJA PAVLOVIC
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek