In English

Ung i en Dum Bostadsmarknad - Ett nedsläpp i ungas bostadssituation och bostadsmarknaden i Göteborg

Young in a Stupid Housing Market - A study of the housing situation and market for young people in Gothenburg

Clara Andersson ; Sofie Wittsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek