In English

Electro-assisted filtration for biorefinery applications

Sandra Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237966

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek