In English

Addition of starch in an airlaid process to the cellulose-based composite DuraPulp

Julia Klein
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20.

CPL ID: 237959

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek