In English

BEHAVIOR, INSTALLATION, CITY - Slow Down Transaction in Flea Market as Social Activity to Activate Högsbo

CONGRUI ZHA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek