In English

Formulation and Controlled Release - Titania Core-shell Particles with Biocide

Viktoria Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237944

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek