In English

A generalized vehicle routing problem with spatial and temporal synchronization. Mathematical modelling and solution.

Amir Mustedanaganic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20.

CPL ID: 237943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek