In English

Determination of diffusion and partition coefficients for release of encapsulated substances in aqueous suspension

El Achkar Gaelle-Seta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-20

CPL ID: 237940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek