In English

Iteratively Regularized Finite Element Method for Conductivity Reconstruction in a Waveguide

Carl Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-20. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 237937

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek