In English

Sulfation and Regeneration of Pt/MnCeAl and Pt/Al Catalysts for Soot Oxidation

Robin Nord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: soot oxidation, particulate matter, Pt/MnOx - CeO2-Al2O3, Pt/Al2O3, sulfurPublikationen registrerades 2016-06-20.

CPL ID: 237923

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek