In English

Effect of Precious Metals on Support Materials used for CO2 Conversion by Hydrogenation

Thu Nguyen Van
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CO2 hydrogenation, CO2 conversion, CO2 reduction, Molybdenum carbide, Mo2CPublikationen registrerades 2016-06-20.

CPL ID: 237922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek