In English

Solid Water in Oil Emulsions with phase transition stability

Julia Linse
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: emulsions, W/O emulsions, emulsion coating, surfactants, surface active polymers, tissue productsPublikationen registrerades 2016-06-17. Den ändrades senast 2016-06-17

CPL ID: 237831

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek