In English

Active Learning and Malware Entity Extraction. A survey of active learning methods specifically implemented with a CRF for finding malware names - The hunt for Red October.

Elin Romare ; Milica Bijelovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-16.

CPL ID: 237808

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek