In English

Utveckling av 3D-tortilla med förpackning - Med fokus på ny Unique Selling Point

Design of 3D tortilla and packaging - With focus on a new Unique Selling Poing

Ida Eriksson ; Olof Henning ; Joel Ljunggren ; Isabella Smolarski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-15.

CPL ID: 237736

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek