In English

Automatisk vågstation för nötkreatur - Utveckling och optimering av produkt

Automatic weigh station for cattle

Pontus Andrén ; Marie Ankarbåge ; Gustav Kolleby ; Oskar Strömblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-15. Den ändrades senast 2016-09-23

CPL ID: 237735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek