In English

VÄGEN TILL HUSETS HJÄRTA - Utveckling av pekskärmsgränssnitt för värmepump

Designing the heart of the house

Cecilia Henje ; Viktor Carlson ; Magdalena Johnson ; Sebastian Persson ; Magnus Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-15.

CPL ID: 237734

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek