In English

Design av innovativt avfallssystem i kontorsmiljö - För att underlätta och uppmuntra till avfallssortering

Design of an innovative waste system for office environment - To facilitate and encourage recycling

Agnes Andersson ; Viktor Broo ; Olivia Bång ; Anna Olander ; Mathilda Sörvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-15. Den ändrades senast 2016-09-23

CPL ID: 237732

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek