In English

Design för avfallshantering i operationssalar - Problemstudie och utveckling av flexibel avfallshantering i operationssalar

Design for waste management in operating rooms - A study and development of flexible waste management

Anton Bergh ; Elin Gebring ; Johannes Goez ; Elin Hagman ; Kristina Videberger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-15. Den ändrades senast 2016-09-23

CPL ID: 237731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek