In English

Evaluation of operators' influence on geometrical defects during manual assembly

Angelica Kjellgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-15. Den ändrades senast 2016-06-15

CPL ID: 237717

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek