In English

Konstruktion av kammarfläkt

Development of a centrifugal fan in an air handling unit

Johan Gadell ; Gustav Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 150/2016 , 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-14. Den ändrades senast 2016-06-14

CPL ID: 237690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek