In English

Ductilizing Refractory High Entropy Alloys

THOMAS CHAN HIEN DAM ; SARMAD SHABA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 153/2016 , 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-14. Den ändrades senast 2016-06-14

CPL ID: 237688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek