In English

A customer oriented lean traffic information flow

Jennie Boérius ; Sara Helmrot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:070, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-14. Den ändrades senast 2016-06-14

CPL ID: 237669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek