In English

Competence Management Systems

Oscar Kööhler ; Johannes Berglind Söderqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 58 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:025, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-06-13

CPL ID: 237656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek