In English

An optimized packaging solution for cooling systems in cars

Rasmus Hägg ; Musse Semekam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-06-13

CPL ID: 237649

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek