In English

Nuläge och framtidsutsikter för additiv tillverkning

State of the art and future prospects for additive manufacturing

Kim Alm ; Ludvig Andersson ; Jacob Bergqvist ; Jonathan Fager ; Navid Gordani Shahri ; Osama Nadum
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-10-05

CPL ID: 237639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek