In English

Swedish and Chinese leadership at CEVT

Minnea Holm ; Luwei Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-06-13

CPL ID: 237634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek