In English

Business models in sustainable public housing renovation

Tim Jonsson ; Nicodemus Stiller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:046, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-06-13

CPL ID: 237631

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek