In English

Luftinblandning i handduschar – påverkan på avsköljningsförmåga och komfort

Air mixing in hand showers – effect on rinse capability and comfort

Maria Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 149/2016 , 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-06-13

CPL ID: 237630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek