In English

Evaluating the relationship between the implementation of lean production and resource utilization

Anton Bringsved ; Sebastian Djerf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:024, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 237628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek