In English

Towards automated assembly of heavy duty trucks - A case study for finding better assembly tools

Khalid Zulqarnain ; Yekeh Sekouba
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-13. Den ändrades senast 2016-06-13

CPL ID: 237624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek