In English

Slagtåligare längdskidstav för elitskidåkare

Carl Danielsson ; Marcus Johansen ; Erik Lenning ; Caroline Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2016:01, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-10. Den ändrades senast 2016-06-10

CPL ID: 237549

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek