In English

Studio i mekanik och hållfasthetslära - Organisering och uppdatering av experimentell utrustning

Sofia Alexandersson ; Peter Bäckgren ; Sebastian Everett Eriksson ; Emma Hedin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2016:02, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237536

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek