In English

ReVibe Energy AB - en fallstudie

Lovis Göthberg ; Alexander Lesser ; Sten Li ; Måns Löfås ; Christoffer Stuart ; Lisa Öhlen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-26, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237533

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek