In English

Digital automatisering i Sverige

Amanda Dalstam ; David Genelöv ; Fredrik Hansson ; Gustav Blide ; Hanna Westerlund ; Måns Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-24, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237529

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek