In English

Innovation i den svenska TV-branschen

Anna Abrahamsson ; Maja Andersson ; Oskar Andersson ; Pontus Lundbladh ; Emma Paju ; Malin Velander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; EKX04-16-23, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237528

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek