In English

Strategic planning of an anti-poaching project in Sub-Saharan Africa

Greta Josefsson ; Beata Klein ; Emma Kolar ; Rebecca Lewis-Olsson ; Linnea Lindström ; Andreas Mann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-22, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek