In English

Tjänstefiering i ett tillverkande företag

Anna Erlandsson ; Anton Kärrman ; Adam Land ; Axel Rebner ; Andreas West ; David Åsenhielm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-19, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237525

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek