In English

Produktionsförbättring i ett medelstort och växande företag inom svensk verkstadsindustri

Tom Diedrichs ; Johan Ekstedt ; Daniel Gyllenhammar ; Oscar Jacobsson ; Christian Olivefors ; Mikael Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-16-18, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-09. Den ändrades senast 2016-06-09

CPL ID: 237524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek